Prezes Wolters Kluwer Polska oraz Prezes Polskiej Izby Książki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1981-1887 pracował w Instytucie Państwa i Prawa. W 1989 roku był współzałożycielem Domu Wydawniczego ABC. Pełnił nim w nim funkcje prezesa i redaktora naczelnego. Po wcieleniu wydawnictwa do grupy Wolters Kluwer objął funkcję prezesa, którą piastuje do tej pory. Wolters Kluwer jest największym wydawnictwem prawniczym na rynku polskim. Włodzimierz Albin aktywnie uczestniczy w życiu wydawniczym w Polsce, będąc od 1998 roku członkiem zarządu Polskiej Izby Książki. W 2012 został wybrany na Prezesa Polskiej Izby Książki.