W III edycji rankingu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra poznaliśmy nowe oblicze współczesnego świata prawniczego. Najwyższe miejsce na podium po raz pierwszy przypadło mężczyźnie – Bartoszowi Turno. Ale trzy kolejne zajęły już kobiety: Berenika Kaczmarek-Templin, Agnieszka Trzaska, Joanna Jasiewicz. To tylko potwierdza, że kompetencjami, a nie odgórnie narzuconymi parytetami płci, wyrabia się nazwisko i szacunek klientów.


Zwycięzca III edycji Rising Stars przekonał kapitułę, ze to właśnie jemu należy się pierwsze miejsce, swoja niezwykła determinacja w dążeniu do celu. Umiejętnie łączy prace w kancelarii z działalnością naukowa. Jest nie tylko autorem książek, lecz także wykładowcą, uczestnikiem konferencji naukowych i branżowych.


Aktywność na tak wielu polach świadczy również o tym, jak mocno młodzi adepci sztuki prawniczej musza walczyć o swoje miejsce na rynku. Wraz z deregulacja zawodów prawniczych wzrasta liczba nie tylko absolwentów prawa, ale i aplikantów, a następnie radców prawnych, adwokatów, notariuszy. W końcu pojawiają się nowe kancelarie. W takich warunkach nie wystarczy „po prostu być”. Rosnąca z każdym rokiem konkurencja wymusza bycie najlepszym. Bo tylko takie osoby maja szanse w starciu z innymi, również starszymi kolegami.


Uroczysta Gala wręczenia nagród "Rising Stars - Prawnicy liderzy jutra 2014" odbyła się w czwartek 27 listopada w warszawskiej restauracji Endorfina w Pałacu Konstantego Zamoyskiego. Statuetki wręczyli redaktor naczelna DGP – Jadwiga Sztabińska, Włodzimierz Albin prezes Wolters kluwer SA oraz adwokat Andrzej Zwara prezes NRA.

 

 MG 8034
 MG 8037
 MG 8049

 

Kapituła Konkursu 
"Rising Stars – prawnicy liderzy jutra" wyłoniła 30 wschodzących gwiazd rynku usług prawniczych.

 

Dr Bartosz Turno, LL.M.

Dr Bartosz Turno, LL.M.

Miejsce 1
radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Członek zespołu specjalizującego się w polskim i unijnym prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej oraz w zagadnieniach związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Wspiera klientów we wszystkich aspektach związanych z prawem konkurencji, jak kartele, programy leniency i porozumienia dystrybucyjne czy nadużywanie pozycji dominującej. Doradzał m.in. PZU przed Prezesem UOKiK oraz sądami w sprawie decyzji Prezesa UOKiK, który nałożył na ubezpieczyciela rekordową karę finansową 56 mln zł za domniemany udział w kartelu.

Dowiedz się więcej

Dr Berenika Kaczmarek-Templin

Dr Berenika Kaczmarek-Templin

Miejsce 2
adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie autorskim i prawie nowych technologii, a także w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Z powodzeniem rozwija własną kancelarię, którą ma od chwili ukończenia aplikacji adwokackiej. Od kilku miesięcy współpracuje też z kancelarią Lubasz i Wspólnicy, tworząc jej oddział we Wrocławiu. Jej szczególne zainteresowania budzą sprawy o zniesławienie w Internecie - aktualnie prowadzi taką sprawę dotyczącą hodowcy psów rasowych. Ostatnio zaś skutecznie broniła klienta w sprawie naruszeń własności intelektualnej w niemieckim serwisie eBay. Kolejna dotyczy ochrony praw autorskich do zdjęć wykonanych przez drony.

Dowiedz się więcej

Agnieszka Trzaska

Agnieszka Trzaska

Miejsce 3
adwokat, partner w kancelarii Kubas Kos Gałkowski

Ekspert w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych. Uczestniczyła w projektach z zakresu postępowania upadłościowego oraz w pracach zespołu zapewniającego kompleksową obsługę prawną jednego z wiodących banków w Polsce. Ma również doświadczenie w przygotowywaniu opinii z obszaru działania prawa cywilnego i handlowego.

Dowiedz się więcej

Joanna Jasiewicz

Miejsce 4

adwokat, associate w Gide Loyrette Nouel

Dowiedz się więcej

Dr Mariusz Bidziński

Miejsce 5

radca prawny, wspólnik w Kancelarii Chmaj i Wspólnicy

Dowiedz się więcej

Dr Bartosz Turno, LL.M.

Miejsce 1
radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Członek zespołu specjalizującego się w polskim i unijnym prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej oraz w zagadnieniach związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Wspiera klientów we wszystkich aspektach związanych z prawem konkurencji, jak kartele, programy leniency i porozumienia dystrybucyjne czy nadużywanie pozycji dominującej. Doradzał m.in. PZU przed Prezesem UOKiK oraz sądami w sprawie decyzji Prezesa UOKiK, który nałożył na ubezpieczyciela rekordową karę finansową 56 mln zł za domniemany udział w kartelu.

Dr Berenika Kaczmarek-Templin

Miejsce 2
adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie autorskim i prawie nowych technologii, a także w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Z powodzeniem rozwija własną kancelarię, którą ma od chwili ukończenia aplikacji adwokackiej. Od kilku miesięcy współpracuje też z kancelarią Lubasz i Wspólnicy, tworząc jej oddział we Wrocławiu. Jej szczególne zainteresowania budzą sprawy o zniesławienie w Internecie - aktualnie prowadzi taką sprawę dotyczącą hodowcy psów rasowych. Ostatnio zaś skutecznie broniła klienta w sprawie naruszeń własności intelektualnej w niemieckim serwisie eBay. Kolejna dotyczy ochrony praw autorskich do zdjęć wykonanych przez drony.

Agnieszka Trzaska

Miejsce 3
adwokat, partner w kancelarii Kubas Kos Gałkowski

Ekspert w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych. Uczestniczyła w projektach z zakresu postępowania upadłościowego oraz w pracach zespołu zapewniającego kompleksową obsługę prawną jednego z wiodących banków w Polsce. Ma również doświadczenie w przygotowywaniu opinii z obszaru działania prawa cywilnego i handlowego.

Joanna Jasiewicz

Miejsce 4

adwokat, associate w Gide Loyrette Nouel

Dr Mariusz Bidziński

Miejsce 5

radca prawny, wspólnik w Kancelarii Chmaj i Wspólnicy

Michał Karol Bobrzyński

Miejsce 6

radca prawny, senior associate w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz

Magdalena Mitas

Miejsce 7

adwokat, partner w Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Agnieszka Skorupińska

Miejsce 8

adwokat, counsel w kancelarii Dentons Europe Oleszczuk

Dariusz Gradzi

Miejsce 9

adwokat, partner w kancelarii AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

Bartłomiej Jarco

Miejsce 10

adwokat, senior associate w kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski

Maciej Geromin

Miejsce 11

adwokat, associate w kancelarii Dentons Europe Oleszczuk

Jakub Nawracała

Miejsce 12

radca prawny, Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

Paweł Wojciech Osik

Miejsce 13

adwokat, partner w kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Dr Anna Stępień-Sporek

Miejsce 14

radca prawny, partner w kancelarii Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa

Dr Krystian Maciaszek

Miejsce 15

radca prawny, rzecznik patentowy, partner w kancelarii Kulikowska & Kulikowski

Dr Katarzyna Karasiewicz

Miejsce 16

radca prawny, partner associate w Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Adam Kowalczyk

Miejsce 17

adwokat, Head of Litigation & Regulatory disputes w PwC Legal

Zbigniew Kozłowski

Miejsce 18

adwokat, counsel w CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki

Weronika Papucewicz

Miejsce 19

adwokat, associate w kancelarii Chajec Don-Siemion & Żyto

Piotr Bytnerowicz

Miejsce 20

adwokat, counsel w kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy

Anna Kruszewska

Miejsce 21

radca prawny, partner w kancelarii Hasik i Partnerzy

Michał Pochodyła LL.M.

Miejsce 22

counsel w kancelarii GESSEL   

Łukasz Szatkowski

Miejsce 23

radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz

Karol Tatara

Miejsce 24

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, właściciel Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, wspólnik w kancelarii restrukturyzacyjnej Alerion

Karol Laskowski

Miejsce 25

adwokat, counsel w Dentons Europe Oleszczuk

Agnieszka Magdalena Matusik

Miejsce 26

adwokat, associate w kancelarii Kulikowska i Kulikowski

Dr Łukasz Gorywoda

Miejsce 27

adwokat, counsel w kancelarii Kruk i Wspólnicy

Michał Żukowski

Miejsce 28

radca prawny, dyrektor działu R&D/VC w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Dr Jacek Kołacz

Miejsce 29

radca prawny, wspólnik w kancelarii Kołacz, Ligara i Współpracownicy

Tobiasz Adam Kowalczyk

Miejsce 30

radca prawny, Head of Legal i Compliance Officer w Samsung Electronics Poland Manufacturing