/* */
Posiadasz nieaktualna pzreglądarkę Internet Explorer, rozważ konkurencyjna przeglądarkę lub aktualizuj do najnowszej

Wywiad z Dr Patrykiem Filipiak

Panie Mecenasie, z zakresu działania Kancelarii FILIPIAKBABICZ wynika, że ten prawniczy biznes jest prowadzony wyjątkowo szeroko, obejmując kolejne segmenty rynku wyspecjalizowanymi działami i spółkami zależnymi. Czy celem jest holding prawniczy?
Holding? Nie. Oczywiście szukamy nowych rynków, nowych produktów, które moglibyśmy na rynku lokować, ale w biznesie prawniczym, tak jak w każdym, następuje brutalna weryfikacja planów, gdy okazuje się, że oczekiwane wyniki są inne niż zakładane. Tak było m.in. z naszą działalnością wydawniczą, której efektem jest wydanie komentarza do upadłości konsumenckiej. Okazało się, że liczba nabywców jest niższa niż się spodziewaliśmy. To oczywiście nie był projekt nastawiony na monetyzację, bo obok walorów merytorycznych ta książka jest również produktem promocyjnym. Czymś, z czym możemy wyjść do potencjalnych klientów.

Wywiad z Dr Małgorzatą Kozak 

Rozmawiał: Bogdan Bugdalski

Pani Mecenas, kiedy próbowałem się z Panią umówić na wywiad, powiedziano mi, że w kancelarii Pani bywa i to sporadycznie. Jak to jest?

W kancelarii jestem raz w miesiącu przez kilka dni, tak jak teraz. Oczywiście jeżeli mam rozprawy, jakieś ważne spotkania, to częściej, ale normalnie pracuję zdalnie. Przy obecnych możliwościach technologicznych to nie jest problemem, tylko dodatkowym wyzwaniem.

Wywiad z: Justyna Szpara 

Autor: Bogdan Bugdalski

Jest Pani uznawana za jednego z najlepszych prawników polskich specjalizujących się w postępowaniu arbitrażowym, o czym świadczą liczne rekomendacje międzynarodowych gremiów, np. Chambers Global, które podkreślają nie tylko Pani wiedzę merytoryczną, ale przede wszystkim komunikatywność. Czy Pani już wie, jaki powinien być współczesny prawnik?
Współczesny prawnik powinien przede wszystkim mieć swoją specjalizację, bo prawo robi się coraz bardziej skomplikowane i nie można się znać na wszystkim. Z drugiej strony coraz większe znaczenie mają kompetencje soft skills. Jest wielu wybitnych specjalistów, którzy są prawdziwymi tuzami prawniczymi, ale w wykonywaniu zawodu prawnika nie radzą sobie zbyt dobrze - dlatego że w relacji z klientem niezbędne są umiejętności interpersonalne, takie jak umiejętność słuchania, umiejętność rozumienia jego potrzeb.

Wywiad z Dr Karolem Lasockim

Panie Mecenasie, nowelizacja ustawy o OZE niedawno została podpisana przez Prezydenta RP. Niemal powszechnie uważa się, że nie jest ona korzystna dla prosumentów, czyli tzw. mikroproducentów. Pan jednak reprezentuje producentów dużych – co Pan sądzi o tej ustawie?
Światowy trend jest taki, że w nieodległej perspektywie cała praktycznie energia pozyskiwana będzie ze źródeł czystych, odnawialnych. Niedawno USA, Kanada i Meksyk porozumiały się, że do roku 2025 będą wytwarzały 50% energii ze źródeł odnawialnych – czyli jeszcze więcej niż Europa, która chce osiągnąć poziom 27% w roku 2030. Polski ustawodawca idzie na razie w odwrotnym kierunku, jednak rozwoju OZE nie da się już trwale zatrzymać. Dla przykładu, ceny paneli fotowoltaicznych spadają sukcesywnie w takim tempie, że już niedługo każdego właściciela domu będzie stać, aby tego rodzaju instalację utrzymywać bez wsparcia państwa. Wystarczy nie przeszkadzać. Na pewno instalacje OZE będą powstawać na budynkach miejskich, tak jak np. zrobiono to w tym budynku, w którym siedzimy.

Strona 2 z 2