Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokonała wyboru dziesięciu laureatów, którym przyznała tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2017” oraz pięć wyróżniła nagrodami specjalnymi.
Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w środę 15 listopada 2017 w restauracji mieszczącej się w budynku Warsaw Spire.

W uroczystości udział wzięli m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej JacekTrela, prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek, dziekan wydziału prawa Uczelni Łazarskiego prof. Mieczysław Błoński, prodziekan wydziału prawa UW prof. Łukasz Pisarczyk, prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis Irena Kamińska, Jacek Skała z Prokuratury Krajowej, prezes Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Waldemar Koper, rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.

Gościem specjalnym gali był prof. Jerzy Bralczyk, który wygłosił porywający i niezwykle inspirujący wykład: „Jak mówić aby zabłysnąć, ale nie gwiazdorzyć”

Źródło: Dziennik Gazeta Prawa z d. 21.XI.2017 r.


Kapituła Konkursu 

"Rising Stars – prawnicy liderzy jutra" wyłoniła 30 wschodzących gwiazd rynku usług prawniczych.

 

 Karolina Kuszlewicz

Karolina Kuszlewicz

32 lata, adwokat, prowadzi indywidualna praktykę w ramach kancelarii Adwokackiej Adw. Karolina Kuszlewicz

Nagrodzona m.in. za sukcesy w prawnej ochronie zwierząt, w której się specjalizuje, podobnie jak w problematyce ekologicznej. Zajmuje się również obsługa podmiotów gospodarczych i ma doświadczenie w doradztwie legislacyjnym. To ostatnie wykorzystuje, zasiadając w komisji legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Dowiedz się więcej

Michał Rams

33 lata, adwokat, dr nauk prawnych, młodszy partner w kancelarii Kardas&Kardas

Nagrodzony m.in. za szeroką wiedzę i szczególne kompetencje w obszarze prawa karnego. Obronił rozprawę doktorską poświęconą problematyce wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej – była to jedna z pierwszych prac dotyczących tego zagadnienia. Prof. Włodzimierz Wróbel – p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego Uj i sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego powiedział o laureacie następująco: „Jego teksty naukowe cechuje samodzielność, wnikliwość oraz wysoki poziom merytoryczny”

Dowiedz się więcej

Maciej Kiełbus

33 lata, partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa

Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Nagrodzony m.in. za to, że jest dobrze zapowiadającym się przedstawicielem nauki prawa, zwłaszcza administracyjnego, ale i praktyki. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, poświęconych tematyce administracyjnej i samorządowej. Jego kancelaria wydaje czasopismo internetowe Prawo dla Samorządu, którego mec. Kiełbus jest redaktorem naczelnym.

Dowiedz się więcej

Adrian Latoszek

32 lata, radca prawny, associate w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.

Nagrodzony m.in. za wiedzę z dziedziny prawa nowych technologii, usług i innowacji płatniczych oraz regulacji dotyczących przeciwdziałaniu prania pieniędzy. Którą z powodzeniem wykorzystuje w praktyce. Swoją przygodę z tymi dziedzinami prawa rozpoczął w Narodowym Banku Polskim, gdzie będąc na ostatnim roku studiów zajmował się implementacją Dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych (PSD) do prawa polskiego. Doradzał w wielu innowacyjnych projektach na rynku usług płatniczych – m.in. przy sprzedaży sieci ok. 200 tys. akceptantów płatności bezgotówkowych (punktów sprzedaży) przez First Data na rzecz American Express czy rozliczeniu transakcji wykupu VISA Europe przez VISA Inc. o wartości ok 21 mld EUR. Jest autorem elektronicznego kwestionariusza, pozwalającego na automatyczne porównywanie regulacji płatniczych w 28 jurysdykcjach, w tym azjatyckich oraz południowo-amerykańskich, w celu opracowania praktycznych wskazówek dotyczących implementacji innowacyjnego schematów płatniczego dla General Electrics.Pracuje też pro bono, wspierając lokalną społeczność ukraińską w postępowaniach dotyczących zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt na terytorium RP. Do niedawna był zapalonym trójboistą. Teraz odkrył nową pasję i przygotowuje się do swojego pierwszego triathlonu.

Dowiedz się więcej

Grzegorz Pizoń

29 lat, starszy prawnik w Kancelarii Prawnej EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k.)

Nagrodzony m.in. za tworzenie specjalistycznej praktyki innowacyjnej energetyki, zajmującej się doradztwem prawnym, jak również tworzeniem otoczenia prawnego dla innowacji w sektorze energetycznym oraz w przemyśle. Realizowane projekty dotyczą m.in. technologii zeroemisyjnych, wykorzystania gazów odpadowych czy elektromobilności. Jest wyróżniającym się ekspertem w dziedzinie prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i prawa konkurencji.
W ramach współpracy z Instytutem Allerhanda miał okazję m.in. doradzać rządowi Mołdawii w procesie wdrażania postanowień umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Właśnie pracuje nad rozprawa doktorską „Problemy związane z zastosowaniem testu prywatnego inwestora w prawie pomocy publicznej Unii Europejskiej do transakcji przeprowadzanych przy udziale przedsiębiorstw publicznych w wybranych sektorach infrastrukturalnych”.

Dowiedz się więcej

 

Karolina Kuszlewicz

32 lata, adwokat, prowadzi indywidualna praktykę w ramach kancelarii Adwokackiej Adw. Karolina Kuszlewicz

Nagrodzona m.in. za sukcesy w prawnej ochronie zwierząt, w której się specjalizuje, podobnie jak w problematyce ekologicznej. Zajmuje się również obsługa podmiotów gospodarczych i ma doświadczenie w doradztwie legislacyjnym. To ostatnie wykorzystuje, zasiadając w komisji legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Michał Rams

33 lata, adwokat, dr nauk prawnych, młodszy partner w kancelarii Kardas&Kardas

Nagrodzony m.in. za szeroką wiedzę i szczególne kompetencje w obszarze prawa karnego. Obronił rozprawę doktorską poświęconą problematyce wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej – była to jedna z pierwszych prac dotyczących tego zagadnienia. Prof. Włodzimierz Wróbel – p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego Uj i sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego powiedział o laureacie następująco: „Jego teksty naukowe cechuje samodzielność, wnikliwość oraz wysoki poziom merytoryczny”

Maciej Kiełbus

33 lata, partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa

Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Nagrodzony m.in. za to, że jest dobrze zapowiadającym się przedstawicielem nauki prawa, zwłaszcza administracyjnego, ale i praktyki. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, poświęconych tematyce administracyjnej i samorządowej. Jego kancelaria wydaje czasopismo internetowe Prawo dla Samorządu, którego mec. Kiełbus jest redaktorem naczelnym.

Adrian Latoszek

32 lata, radca prawny, associate w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.

Nagrodzony m.in. za wiedzę z dziedziny prawa nowych technologii, usług i innowacji płatniczych oraz regulacji dotyczących przeciwdziałaniu prania pieniędzy. Którą z powodzeniem wykorzystuje w praktyce. Swoją przygodę z tymi dziedzinami prawa rozpoczął w Narodowym Banku Polskim, gdzie będąc na ostatnim roku studiów zajmował się implementacją Dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych (PSD) do prawa polskiego. Doradzał w wielu innowacyjnych projektach na rynku usług płatniczych – m.in. przy sprzedaży sieci ok. 200 tys. akceptantów płatności bezgotówkowych (punktów sprzedaży) przez First Data na rzecz American Express czy rozliczeniu transakcji wykupu VISA Europe przez VISA Inc. o wartości ok 21 mld EUR. Jest autorem elektronicznego kwestionariusza, pozwalającego na automatyczne porównywanie regulacji płatniczych w 28 jurysdykcjach, w tym azjatyckich oraz południowo-amerykańskich, w celu opracowania praktycznych wskazówek dotyczących implementacji innowacyjnego schematów płatniczego dla General Electrics.Pracuje też pro bono, wspierając lokalną społeczność ukraińską w postępowaniach dotyczących zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt na terytorium RP. Do niedawna był zapalonym trójboistą. Teraz odkrył nową pasję i przygotowuje się do swojego pierwszego triathlonu.

Grzegorz Pizoń

29 lat, starszy prawnik w Kancelarii Prawnej EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k.)

Nagrodzony m.in. za tworzenie specjalistycznej praktyki innowacyjnej energetyki, zajmującej się doradztwem prawnym, jak również tworzeniem otoczenia prawnego dla innowacji w sektorze energetycznym oraz w przemyśle. Realizowane projekty dotyczą m.in. technologii zeroemisyjnych, wykorzystania gazów odpadowych czy elektromobilności. Jest wyróżniającym się ekspertem w dziedzinie prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i prawa konkurencji.
W ramach współpracy z Instytutem Allerhanda miał okazję m.in. doradzać rządowi Mołdawii w procesie wdrażania postanowień umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Właśnie pracuje nad rozprawa doktorską „Problemy związane z zastosowaniem testu prywatnego inwestora w prawie pomocy publicznej Unii Europejskiej do transakcji przeprowadzanych przy udziale przedsiębiorstw publicznych w wybranych sektorach infrastrukturalnych”.

Stanisław Gordziałkowski

32 lata, adwokat i doradca podatkowy, starszy prawnik w kancelarii Sołtysiński, Kawecki&Szlęzak


Nagrodzony m.in. za interdyscyplinarność – z sukcesem prowadzi nie tylko sprawy podatkowe, ale i te dotyczące ZUS czy prawa spółek. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w postępowaniach podatkowych, międzynarodowych strukturach optymalizacyjnych, transakcjach M&A oraz cenach transferowych. Prowadzi postępowania związanych z tzw. karuzelami VAT. W tym roku przeprowadził na rzecz dużej polskiej firmy przegląd transakcji wewnątrzwspólnotowych na łączną wartość obrotu ok 1 miliarda zł pod kątem ryzyka udziału kontrahentów tej firmy w tzw. karuzeli VAT. Opracował i wdrożył specjalne narzędzie informatyczne weryfikujące wiarygodność zagranicznych kontrahentów Klienta oraz oceniające ryzyko ich udziału w tzw. karuzeli VAT. W efekcie udało się zidentyfikować nierzetelnych zagranicznych kontrahentów. Łączna kwota potencjalnego ryzyka VAT wynosiła ponad 200 mln zł. Działa też pro bono - na rzecz Związku Dużych Rodzin Trzy Plus czy Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski. Prywatnie uwielbia wyprawy trekkingowe w Europie, Azji, Australii i Ameryce Północnej.

 

Zofia Matyja

31 lat, adwokat, associate w zespole procesowym kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski

Nagrodzona m.in. za prowadzenie wielu złożonych postepowań sądowych i arbitrażowych. Na szczególną uwagę zasługują postępowania dotyczące wypowiedzenia długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych (tzw. „zielonych certyfikatów”) przez koncerny energetyczne. W tych sprawach reprezentuje operatorów farm wiatrowych. To złożone sprawy, obejmujące między innymi zagadnienia odpowiedzialności kontrahenta, odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, a także kwestie związane z prawem energetycznym.
Pracuje pro bono – m.in. brała udział w organizacji dorocznej Wigilii dla bezdomnych organizowanej przez Przytulisko Brata Alberta w Krakowie.
Jest pasjonatką kultury Hiszpanii i Ameryki Południowej, perfekcyjnie włada językiem hiszpańskim.

Łukasz Łyczko

28 lat, radca prawny, associate w kancelarii PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k.

Nagrodzony m.in. za znakomite łączenie znajomości prawa z fascynacją branżą IT. Jego działalność dotyczy ustawodawstwa związanego z nowymi technologiami i rynkiem finansowym oraz kapitałowym. Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, bankowym oraz ubezpieczeniowym.
W kancelarii odpowiada również za automatyzację i robotykę. Wdraża projekty technologiczne, które usprawniają pracę kancelarii oraz obsługę klientów wewnętrznych i zewnętrznych. W jednym z nich wykorzystał sztuczną inteligencję - wraz z zespołem inżynierów IT wdrożył program komputerowy zaprojektowany w celu wypełniania wniosków o wpis w rejestrze ksiąg wieczystych. W transakcjach finansowych i badaniach due dilligence używał tzw. algorytmów samouczących, pracował też nad stworzeniem narzędzia do analizy kontraktów. Chętnie współpracuje z matematykami i inżynierami IT. Z sukcesem występował m.in. przed Komisją Nadzoru Finansowego m.in. w postępowaniach dotyczących rejestracji agentów ubezpieczeniowych.Bliska jest mu również m.in. problematyka start-upów, dla których szacował ryzyka prawne.We współpracy z Kołem Naukowym Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi praktyczne zajęcia dla studentów.Uwielbia wędrówki górskie, w ub. roku zdobył najwyższy szczyt Europy czyli Elbrus (5642 m n.p.m.)

Jakub Wołkowicz

31 lat, adwokat, senior associate w kancelarii White&Case

Nagrodzony m.in. za dużą i konsekwentnie rozwijaną wiedzę w zakresie arbitrażu. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w różnego rodzaju sporach sądowych i arbitrażowych – również w arbitrażu międzynarodowym oraz w sporach budowlanych. Reprezentowaniu klientów m.in. w wielomilionowych sporach związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Doradza w sporach budowlanych dotyczących dróg i autostrad. Reprezentował inwestora w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym kontraktu na budowę elektrowni jądrowej przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu - wartość roszczeń wynosiła ponad miliard euro.We wrześniu 2017 roku mec. Wołkowicz rozpoczął studia podyplomowe LLM z zakresu arbitrażu międzynarodowego na Queen Mary University of London. To 2-letnie studia zaoczne prowadzone w Paryżu – w tym czasie laureat będzie pracował w biurach White & Case w Warszawie oraz w Paryżu.

Krzysztof Riedl

26 lat, aplikant radcowski, associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy

Reprezentuje przewoźników lotniczych w postępowaniach o zapłatę odszkodowań z tytułu odwołanych lub opóźnionych lotów. Przeprowadza audyty ochrony danych osobowych. Bliskie jest mu też postępowanie administracyjne – prowadzi 26 spraw o ustalenie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi w trybie specustawy drogowe.Krzysztof Riedl jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat zobowiązań naturalnych w prawie polskim. Prowadzi też ćwiczenia dla studentów z prawa cywilnego. Jest również pracownikiem badawczym w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Wykorzystuje nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie pracy związanej z edukacją prawną. Na zlecenie Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS przygotował w formie algorytmów szczegółowy opis polskiego procesu legislacyjnego.Amatorsko zajmuje się kręceniem i montażem filmów krótkometrażowych. Jest instruktorem windsurfingu.

Michał Bochowicz

31 lat, adwokat, Gessel, Koziorowski sp. k.

Skomplikowane transakcje fuzji i przejęć przeprowadza samodzielnie od  A do Z. Na swoim indywidualnym koncie zawodowym ma już m.in. międzynarodowe projekty inwestycyjne, procesy prywatyzacyjne, a także złożone postępowania restrukturyzacyjne grup kapitałowych. Wielokrotnie dał się poznać również jako team player, który dzięki znakomitemu przygotowaniu merytorycznemu i umiejętnościom komunikacyjnym przyczynił się do wygranej klienta kancelarii. Stale współpracuje nie tylko z wiodącymi polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami z sektora fi nansowego, lecz także organizacjami pozarządowymi oraz innowacyjnymi start-upami (regularnie pomaga im zresztą pro bono). Partnerzy w kancelarii Gessel oraz jej klienci doceniają go za zdolność wyszukiwania kreatywnych, często nieszablonowych rozwiązań oraz łatwość w budowaniu i utrzymywaniu relacji z partnerami biznesowymi. Ponadto wyróżnia się znakomitym wyczuciem rynku oraz zrozumieniem dynamicznych zmian technologicznych i gospodarczych. Jest urodzonym negocjatorem, o czym świadczą zarówno odwaga i żelazna konsekwencja w dążeniu do celu, jak i duża otwartość, opanowanie i poczucie humoru.

Katarzyna Dąbrowska

30 lat,adwokat, Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp. j.

Wśród prawników młodego pokolenia trudno znaleźć lepszej klasy specjalistkę od postępowań karnych i karno-gospodarczych, zwłaszcza mających wymiar transgraniczny. Jako adwokat zdobyła już ogromne doświadczenie w występowaniu w sprawach z zakresu europejskiego nakazu aresztowania oraz postępowań ekstradycyjnych prowadzonych z wniosku Polski w innych państwach. Ponadto zajmuje się przede wszystkim procesami związanymi z obrotem giełdowym i zobowiązaniami podatkowymi, ale spory stricte cywilne również nie są jej obce. Równolegle do pracy w kancelarii pro bono angażuje się w projekty społeczne i samorządowe. Na przykład w ramach „tygodnia konstytucyjnego” Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy prowadziła zajęcia dla uczniów liceów, a rok temu – we współpracy z Centrum Praw Kobiet – symulację  rozprawy sądowej w sprawie o przestępstwo znęcania się. Od strony prawnej przygotowała kampanię  społeczną  „Moż esz TO zmienić!”, która zachęcała mieszkań ców miast do reagowania w sytuacji, gdy są ś wiadkami przestęp stwa. Oprócz prawa studiowała także socjologię oraz ukończyła szkołę muzyczną

Michał Fertak

31 lat, adwokat prowadzący indywidualną kancelarię.

Jedna z młodych twarzy warszawskiego samorządu adwokackiego. Od ponad trzech lat pełni funkcję rzecznika prasowego oraz przewodniczącego komisji wizerunku i komunikacji przy stołecznej ORA. I z tej racji znalazł się na linii ognia, gdy warszawska adwokatura była z jednej strony pod medialnym ostrzałem w związku z ujawnieniem afery reprywatyzacyjnej, z drugiej – zmagała się z wewnętrznymi napięciami. Koledzy z samorządu docenili wówczas jego zdolności interpersonalne, opanowanie i profesjonalizm. Chwalono go również za pomysły mające na celu poprawę komunikacji między władzami stołecznej palestry a członkami izby (takie jak rozsyłany raz w tygodniu elektroniczny informator izby adwokackiej w Warszawie). Fertak jest jednym z głównych autorów wielu inicjatyw promujących warszawską adwokaturę oraz projektów wspierających edukację prawną wśród młodzieży. Miał kluczowy udział m.in. w opracowaniu i realizacji strategii marketingowej stołecznego samorządu. Do tego z powodzeniem prowadzi indywidualną kancelarię specjalizującą się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych m.in. z wypadkami komunikacyjnymi i błędami lekarskimi.

Małgorzata Jadowska

31 lat ,adwokat, Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp. j.

Mało który młody adwokat wyróżnia się taką wszechstronnością. W  swojej praktyce świetnie porusza się zarówno na styku różnych gałęzi prawa, jak i u zbiegu prawa i biznesu. Jej główną domeną są sprawy karne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które wymagają umiejętnego łączenia wiedzy prawniczej z wyczuciem potrzeb i sposobu działania klientów biznesowych. Dzięki swojemu interdyscyplinarnemu podejściu potrafi  dobrze przewidywać skutki i kalkulować ryzyko, jakie pociągają za sobą zdarzenia gospodarcze. Nieustannie poszerza swoje już i tak spore doświadczenie procesowe, a w ostatnim czasie zajmuje się również analizą due diligence podatników. Oprócz tego wyspecjalizowała się
w szkoleniach pracowników i kadry zarządzającej z takich zagadnień jak np. bezpieczeństwo i ochrona informacji oraz współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości. Dużą część wolnego czasu poświęca na działalność pro bono, m.in. organizacjom pozarządowych zajmującym się obroną praw podstawowych, aktywistom ekologicznym, działaczom politycznym oraz obywatelom angażującym się w sprawy publiczne. Prywatnie pasjonuje się historią malarstwa i gdyby nie została adwokatem, pewnie odnalazłaby się w pracy kuratora sztuki.

Piotr Jaśkiewicz

32 lata ,adwokat, Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.

Jako specjalista od transgranicznych fuzji i przejęć oraz procesów reorganizacji zarządzał już międzynarodowymi zespołami prawników na pięciu kontynentach. Wśród klientów, z którymi współpracował, są znane korporacje z branży medycznej, lotniczej czy spożywczej. Wprawdzie od 2008 r. jest związany z warszawskim oddziałem Baker McKenzie, ale w międzyczasie przez półtora roku pracował w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej praktykował w biurze w Londynie oraz wspomagał ważnego klienta w Niemczech. Obok wielu doświadczeń zagranicznych ma na swoim koncie także doradztwo przy wielu skomplikowanych transakcjach M&A w Polsce. Ponadto jego ekspertyza obejmuje m.in. inwestycje typu greenfi eld oraz architekturę ładu korporacyjnego w polskich spółkach zależ nych przedsiębiorstw międ zynarodowych. Zarówno przez klientów, jak i partnerów kancelarii jest doceniany za swoje zdolności organizacyjne oraz umiejętność wyszukiwania prostych, spójnych rozwiązań dla zawiłych, wielowątkowych problemów prawnych. Nie wspominając już o tym, że posiada świetne wyczucie potrzeb swoich biznesowych partnerów.

Adam Kempa

30 lat, adwokat CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.

Lista jego zawodowych aktywności jest tak długa, że z powodzeniem można je rozdzielić między kilku adwokatów. Jak napisał w rekomendacji jeden ze współpracowników, na tle innych młodych adeptów prawa Kempa zawsze wyróżniał się tym, że chciał zrobić coś więcej. Dlatego nie wystarcza mu praca w departamencie postępowań spornych jednej z największych na świecie korporacji prawniczych, w której ma okazję reprezentować czołowe przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej czy zbrojeniowej. Oprócz tego jest ekspertem od prawa gospodarczego think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońs kiego, gdzie zajmuje się analizą i opiniowaniem nowych projektów legislacyjnych. Od lat udziela też pomocy pro bono w programie spraw precedensowych Helsiń skiej Fundacji Praw Człowieka (występował m.in. w procesie o zadośćuczynienie za zgwałcenie nieletniej). Jak podkreślają współpracownicy, mimo natłoku obowiązków w kancelarii nie tylko w każdej chwili jest gotowy poświęcić czas klientom HFPC, lecz także wykazuje się wyjątkową empatią, cierpliwością i taktem. Na swoim koncie ma też m.in. wyróżnienia za zdolności oratorskie.

Filip Kijowski

34 lata,radca prawny Greenberg Traurig Grzesiak sp. k.

Jako prawnik transakcyjny miał duży wkład w przeprowadzenie wielu z najbardziej wartościowych na polskim rynku fuzji i przejęć (np. w branży internetowej). Oprócz doradzania klientom korporacyjnym i funduszom private equity w projektach M&A specjalizuje się w procesach restrukturyzacyjnych i reorganizacjach spółek oraz w transakcjach na rynkach kapitałowych (doradzał m.in. polskiemu potentatowi z branży paliwowej w zwią zku z ofertą  publiczną  akcji). Do jego głównych obszarów zainteresowań należą innowacje technologiczne, zwłaszcza w dziedzinie usług fi nansowych i płatniczych.  Zanim trafi ł do Greenberg Traurig, pracował w innych renomowanych kancelariach w Warszawie i Poznaniu oraz zaliczył staż w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Kiedy był aplikantem pierwszego roku, wraz ze swoim ówczesnym współpracownikiem napisał artykuł na temat skargi o stwierdzenie niezgodnośc i z prawem prawomocnego orzeczenia, który sprowokował do polemiki największe autorytety postępowania cywilnego w Polsce (w tym sędziów SN).

Katarzyna Manteuffel

32 lata, adwokat, Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.

Jej współpracownicy mówią, że ma zadatki na wybitnego eksperta prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej. Mimo młodego wieku odniosła już na tym polu bardzo wiele sukcesów. W swojej blisko 10-letniej karierze zawodowej prowadziła z powodzeniem wiele postępowań przed UOKiK, m.in. w sprawach o uznanie wzorca umownego za niedozwolony, kontroli koncentracji oraz podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Doradza też klientom z różnych branż w zakresie bezpieczeństwa produktów i przejęć. Partnerzy w kancelarii chwalą ją za znakomitą intuicję prawniczą, zdolności analityczne oraz wyczucie biznesowe. Równolegle do praktyki adwokackiej pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą tzw. negocjacyjnym metodom prowadzenia postępowania antymonopolowego. Jest współautorką m.in. praktycznego komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz kompendium „Global Cartel Handbook”. Oprócz tego należała do współzałożycielek branżowego bloga AntiTrust.pl. Za swój osobisty sukces uważa  także  łąc zenie aktywnej pracy zawodowej z rolą  mamy.

Michał Orzechowski

31 lat, adwokat, DLA Piper Wiater sp. k.

Od początku swojej drogi zawodowej postanowił koncentrować się przede wszystkim na poszerzaniu swoich kompetencji w dziedzinie prawa konkurencji i zamówień publicznych. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Dziś partnerzy w kancelarii DLA Piper bez wahania powierzają mu nie tylko coraz trudniejsze, często precedensowe sprawy, lecz także te najbardziej prestiżowe (doradzał m.in. podczas negocjacji umowy transferu technologii w ramach wykonania zobowiązań offsetowych i postępowania na zakup samolo
tów VIP przez jeden z resortów). Znakomicie sprawdza się zwłaszcza przy „sprawach beznadziejnych”. Jak podkreślają współpracownicy, ma bowiem szczególną zdolność znajdowania nieschematycznych, nierzadko wręcz zaskakujących rozwiązań. Klienci chwalą go także za umiejętność przekładania zawiłych konstrukcji i niuansów prawnych na język zrozumiały dla każdego, nawet nieprawnika. Na swoim koncie ma publikacje w periodykach branżowych i w prasie codziennej, a oprócz tego prowadzi warsztaty i wykłady ze swojej specjalności. Równolegle przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą nadużywania pozycji dominującej oraz zakresu pojęciowego obiektywnego uzasadnienia. Prywatnie jest zapalonym maratończykiem.

 

Adam Puchalski

33 lata, radca prawny, Greenberg Traurig Grzesiak sp. k.

W środowisku związanym z rynkiem kapitałowym uznawany jest za czołowego polskiego eksperta od postępowań dotyczących dematerializacji papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzania ich do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (zarówno spółek rodzimych, jak i zagranicznych). Odegrał wiodącą rolę m.in. postępowaniu przed KNF w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzanego w związku z programem emisji obligacji jednego z największych polskich banków. Miał też ogromny udział w sfinalizowaniu najbardziej wartościowych transakcji fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym. Na swojej drodze zawodowej z powodzeniem doradzał już przy wielkich, transgranicznych postępowaniach oraz zarządzał interdyscyplinarnymi zespołami prawników z kilku jurysdykcji. Dwa lata temu obronił pracę doktorską na temat wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w prawie polskim i europejskim. Brał też aktywny udział w przygotowaniu stanowiska polskiego rządu w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach projektu unii rynków kapitałowych. Na co dzień w kancelarii opiekuje się nowo zatrudnionymi studentami prawa oraz pomaga w rekrutacji kandydatów.

Paula Pul

28 lat, magister prawa, Lawmore (Lawmore sp. z o.o., Lawmore Kopiński i Partnerzy sp. k.)

Prawniczka nowej generacji. W przeciwieństwie do większości kolegów po studiach szybko znalazła na siebie pomysł: usługi prawnicze dla branży nowych technologii. Postanowiła więc zaryzykować i postawić na budowanie od zera własnej butikowej kancelarii. W efekcie jest dziś jednym z niewielu prawników w Polsce, którzy kompleksowo zajmują się problematyką procesów inwestycyjnych na rynku venture capital (doradza zarówno start-upom, jak i inwestorom). Uznanie ekspertów rynku technologicznego zdobyła też dzięki takim inicjatywom jak VC Speed Dating – cykl spotkań mających na celu przygotowanie start-upów do rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Ponadto przyczyniła się do popularyzacji w polskim środowisku startupowym umowie founders agreement. Pul realizuje się również jako mentorka dla innowacyjnych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na rynku. Szczególny nacisk kładzie zaś na wspieranie inicjatyw biznesowych kobiet (udziela się w programie akceleracyjnym prowadzonym przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet).

Bartłomiej Sasin

27 lat, aplikant adwokacki, Tomasik Jaworski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego.

Chociaż swoją drogę zawodową rozpoczął dopiero kilka lat temu, to już wyrobił sobie markę świetnego fachowca od szeroko pojętego prawa ochrony zdrowia. Zapewnia kompleksową obsługę  polskich i międzynarodowych koncernów farmaceutycznych (m.in. opiniuje ich działalność marketingową, doradza przy imporcie równoległym leków i refundacji), globalnych producentów wyrobów medycznych, organizacjom z branży aptekarskiej oraz przedsiębiorstwom spożywczym. Ponadto jest zaangażowany w wiele innowacyjnych projektów związanych z rozwojem e-usług zdrowotnych, takich jak e-recepta, telemedycyna oraz apteki internetowe. Brał również aktywny udział w procesie powstawania polskiej organizacji weryfikacji autentyczności leków oraz w pracach nad Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Regularnie uczestniczy też w opiniowaniu projektów legislacyjnych związanych z ochroną zdrowia. Obecnie jako jeden z doradców pomaga ukraińskiemu ministerstwu zdrowia w ramach przedsięwzięcia zmierzającego do harmonizacji lokalnego prawa farmaceutycznego z regulacjami unijnymi.

Małgorzata Sas-Madej

31 lat,adwokat Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k.

Wszechstronna specjalistka od prawa gospodarczego i handlowego oraz regulacji dotyczących rynków kapitałowych. Jej główną domeną są transakcje związane z wprowadzeniem do publicznego obrotu instrumentów finansowych, postępowania restrukturyzacyjne spółek, procesy inwestycyjne oraz fuzje i przejęcia. Ma certyfikat autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Doświadczenie praktyczne łączy z pracą akademicką – obecnie przygotowuje doktorat na temat przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. Ponieważ skończyła nie tylko prawo, lecz również europeistykę, może pochwalić się interdyscyplinarnym spojrzeniem na analizowaną problematykę. Jest autorką wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa spółek. Sporą część swojej prawniczej aktywności poświęca na udzielanie pomocy pro bono uchodźcom oraz osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Polsce, m.in. reprezentując je w postępowaniach administracyjnych czy udzielając wsparcia w uzyskaniu pomocy socjalnej. Występuje też jako adwokat pro bono w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i w sprawach rodzinnych.

Mateusz Stańczyk

28 lat, adwokat, Sójka Maciak Mataczyński  Adwokaci sp. k.

Mimo młodego wieku jest już wytrawnym doradcą transakcyjnym. Jego praktyka skupia się na procesach inwestycyjnych (poczynając od due dilligence aż do etapu sfinalizowania przedsięwzięcia), zwłaszcza w sferze działalności badawczo-rozwojowej z udziałem środków publicznych. Ponadto doradza spółkom w kwestiach związanych z prawem korporacyjnym i rynku kapitałowego. Obecnie w kancelarii przewodzi m.in. zespołowi odpowiedzialnemu za doradztwo w zakresie pomocy publicznej (w projektach o łącznej wartości ok. 1,5 mld zł.), a także zarządza teamem zapewniającym usługi prawne państwowej agencji wykonawczej. Jest również autorem monografii dotyczącej statutu spółki akcyjnej jako środek obrony przed wrogim przejęciem, a ponadto wielu publikacji popularyzatorskich (m.in. w DGP). Z wolnej stopy uczestniczy też w seminarium doktorskim z zakresu prawa handlowego. Przez przełożonych określany jest mianem perfekcjonisty, który nie toleruje bylejakości. Z tego powodu wymaga wiele nie tylko od swoich współpracowników, lecz przede wszystkim od samego siebie.

Jarosław Szewczyk

30 lat,adwokat, RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p.

Ma dopiero 30 lat, a już stoi na czele praktyki sektora usług finansowych polskiej kancelarii. Współpracownicy z uznaniem wyrażają się o tym, jak profesjonalnie radzi sobie nie tylko z projektami dotyczącymi finansowania przedsięwzięć oraz transakcjami fuzji i przejęć, lecz także z doradztwem regulacyjnym oraz sprawami administracyjnymi i karnymi z zakresu insider trading i manipulacji na rynku. W zdobyciu mocnej pozycji w swojej branży z pewnością pomogły mu ukończone obok prawa studia ekonomiczne. Pod opieką naukową prof. Jerzego Pisulińskiego obronił też pracę doktorską, a oprócz tego regularnie publikuje w periodykach poświęconych prawu handlowemu i bankowemu. W swojej codziennej praktyce konsekwentnie promuje innowacyjne podejście do obsługi klientów, znane jako koncepcja „one-stop-shop”. Zakłada ona sektorowy podział klientów oraz zapewnianie dostosowanych do ich specyfiki rozwiązań prawnych przez stały, znany zespół prawników. Obecnie pracuje też nad wdrożeniem w kancelarii narzędzi informatycznych gwarantujących skuteczną procedurę zarządzania konfliktami interesów.

Paweł Szkudlarek

32 lata, radca prawny, SPS Tax & Law Kancelaria Radców Prawnych Piotr Szkudlarek i Wspólnicy sp. k.

Jest zapewne jedynym w Polsce profesjonalnym prawnikiem, który biegle posługuje się językiem koreańskim. Obok prawa ukończył koreanistykę i był stypendystą uniwersytetu w Seulu. W trakcie swojego prawie dwuletniego pobytu w tej metropolii współtworzył polsko-koreańską firmę doradczą. Te doświadczenia pozwoliły mu dobrze zrozumieć specyfikę kultury i relacji biznesowych w państwach Azji Wschodniej. Po powrocie do Polski dołączył do kancelarii SPS Tax & Law, w której zbudował Korean desk. Dzięki swojej unikatowej specjalizacji powoli staje się ważnym łącznikiem między koreańskimi inwestorami, polskimi przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi. Doradzał przy wielu przedsięwzięciach oraz prowadził negocjacje w imieniu największych koreańskich firm obecnych na polskim rynku. Obecnie mecenas przygotowuje bank inwestycyjny Industrial Bank of Korea do założenia przedstawicielstwa w naszym kraju. Z Półwyspem Koreańskim wiążą się także pozazawodowe aktywności oraz zamiłowania mecenasa. Jest m.in. współautorem książki na temat jego historii i uwarunkowań gospodarczych „Korea Północna – poszukując prawdy”. Pomaga też organizować letnie obozy KSOD, które służą popularyzowaniu koreańskiej kultury, języka oraz tańca k-pop.

Marta Anna Techman

34 lata ,członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Grupa MediaMarktSaturn Polska.

W Grupie MediaMarktSaturn Polska (z którą jest związana od 2012 r.) kieruje działem prawnym. Na co dzień zajmuje się lub zarządza obszarami: prawnym, procesowym, korporacyjnym, ochroną konkurencji i konsumentów, ochroną danych, compliance, windykacją oraz ubezpieczeniami. Razem z działem IT grupy wdraża też narzędzie LegalDesk dla całej organizacji w Polsce (ponad 80 spółek). Projekt ten ma zoptymalizować proces wsparcia prawnego w rozproszonej strukturze grupy. LegalDesk umożliwi śledzenie spraw przez osoby zlecające, monitorowanie czasu ich rozpatrywania, nadawanie im priorytetów czy tworzenie listy najczęściej zadawanych pytań tzw. FAQ. „W krótkim czasie wdrożyła w grupie indywidualnie przygotowane Programy Antitrust dla działów biznesowych, w ramach których szkoli i udziela bieżącego wsparcia prawnego biznesowi w zakresie standardów negocjacji, dobrych praktyk i zasad kupieckich” – napisał w swojej rekomendacji Marcin Rosati, prezes zarządu fi rmy. „Jest przykładem menedżera wielozadaniowego” – podkreślił z kolei Robert Jakoniuk, członek zarządu. Ukończyła prawo na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, na tej samej uczelni uzyskała też licencjat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na anglojęzycznym kierunku ekonomika przedsiębiorstwa

Anna Wasilewska

29 lat, adwokat, DW LEGAL Duda Wasilewska Adwokaci sp. p.

Ma bardzo niszową specjalizację – prawo kolejowe. Wyróżnia się wiedzą zwłaszcza w zakresie prawa administracyjnego (w tym przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kolejowego) i prawa procesowego. Biegle porusza się również w instrukcjach wewnętrznych narodowego zarządcy infrastruktury i przewoźników, w tym tych regulujących sposób prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania taboru czy postępowania w przypadku wypadków (jest to kilka tysięcy dodatkowych przepisów kolejowych – znaczna część regulacji na kolei nie ma charakteru prawa powszechnie obowiązującego). Jest też pomysłodawcą, współtwórcą i autorką bloga Kolej na prawo (www.kolejnaprawo. pl). Jest to jedyny na rynku kolejowym taki projekt adresowany do szerokiej rzeszy kolejarzy. Z kancelarią, w której pracuje, jest związana od kilku lat, 1 października br. została partnerem. „Jako jedyna z kobiet prawników, o których słyszałem, rozumie aspekty z zakresu eksploatacji taboru kolejowego, bezpieczeństwa ruchu oraz organizacji przewozów i jest w stanie nam w tym zakresie doradzać. Jest to sytuacja unikalna, ponieważ mieliśmy zawsze duże problemy ze znalezieniem prawników, którzy by się w tym specjalizowali” – przyznał w rekomendacji jeden z klientów. Mecenas Wasilewska w wolnym czasie maluje i gra na klarnecie (ukończyła również szkołę muzyczną o tej specjalności).

Olga Wiśniewska -Łukasiuk

32 lata, radca prawny, Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

Dołączyła do grona prawników w Zespole Prawa Ochrony Konkurencji Allen & Overy  w 2012 r. Zajmuje w nim stanowisko starszego prawnika. Współtworzy strategie reprezentowania klientów w postępowaniach przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradza im w kwestiach dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji, w tym analizuje umowy handlowe, przeprowadza audyty wewnętrzne oraz przygotowuje indywidualne programy zgodności i szkolenia z tej tematyki. Prowadzi złożone postępowania koncentracyjne, w ramach których negocjuje z prezesem UOKiK warunki dokonania koncentracji.„Poza doskonałą wiedzą z zakresu prawa dysponuje także bardzo dobrym przygotowaniem ekonomicznym (…) Dzięki nieprzeciętnej inteligencji błyskawicznie, jak mawiają moi współpracownicy, „łączy kulki”, co sprawia, iż współpraca z nią przebiega sprawnie i jest sporym intelektualnym wyzwaniem” – napisał w rekomendacji jeden z klientów. W ramach zaangażowania społecznego prawniczka wspiera warszawski Dom Samotnej Matki. Za swój największy sukces osobisty uważa bycie mamą dwóch małych synków (jak sama mówi, to dzieci są najbardziej wymagającymi klientami).

Barbara Załęcka

32 lata, radca prawny oraz rzecznik patentowy Kancelaria Radcy Prawnego oraz Rzecznika Patentowego Barbara Załęcka, TVN SA

Specjalizuje się w prawie internetu, mediów, autorskim, własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie konsumenckim oraz ochrony danych osobowych. Ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz i w TVN SA, gdzie obecnie pracuje. W koncernie odpowiada za segment digital, czyli świadczenie usług medialnych w świecie cyfrowym. Doradza też w wielu aspektach prawnych dotyczących mediów, takich jak np. zapewnienie zgodności działań z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji (w tym m.in. w zakresie reklamy, lokowania produktów, sponsoringu, ochrony małoletnich), strategicznym planowaniu dotyczącym znaków towarowych Grupy TVN, zwalczaniu piractwa i ochrony praw konsumentów. Jak sama przyznaje, ma „niebywałe szczęście wykonywać pracę, która jest jednocześnie pasją”. Jest absolwentką WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. 
Marta