Kapituła konkursowa wybrała 35 prawników, spośród których wyłoni laureatów nagrody Rising Stars 2020. Wśród nominowanych osób są nie tylko specjaliści prawa medycznego czy prawa podatkowego. Są wśród nich pracownicy naukowi oraz prawnicy z kancelarii i działów prawnych firm.

To dziewiąta edycja prestiżowego konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska.

Kandydaci musieli spełnić kilka kryteriów – poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które do 31 października 2020 r. nie ukończyły 35. roku życia) ważna była kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy z biznesem. Jury brało również pod uwagę wykorzystanie nowych technologii, dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa czy pracę na rzecz państwa prawa i społeczeństwa. Dodatkowe punkty kandydaci otrzymywali za zaangażowanie pro bono i sukcesy osobiste.

W konkursie mogli wziąć udział prawnicy pracujący zarówno w kancelariach, w firmach czy innych podmiotach (np. w samorządzie terytorialnym czy organizacjach pozarządowych).

Lista nominowanych osób (kolejność alfabetyczna):

1

Baniewska

Justyna

2

Bujak

Michał

3

Cyran

Krzysztof

4

Czerwiński

Bartosz Wojciech

5

Diehl

Monika

6

Dziamski

Łukasz

7

Ferenc

Kamila

8

Gierdal

Karolina

9

Hewelt

Mikołaj

10

Hlebicka-Józefowicz

Anna

11

Jeżak

Zuzanna

12

Klich

Aleksandra

13

Kopeć

Aleksandra

14

Krawczyk

Aleksandra

15

Kubista

Bartosz

16

Magdziak

Michał

17

Matyja

Paweł

18

Niezgódka

Elżbieta

19

Nowakowski

Michał

20

Piechówka

Anna

21

Pieklak

Marcin

22

Ploszka

Adam

23

Polak

Wioleta

24

Porzeżyńska

Magdalena

25

Różewicz

Agnieszka

26

Sakowski

Szymon

27

Siemieniako

Beata

28

Stępień

Marcin

29

Syska

Maciej

30

Sztoldman

Agnieszka

31

Szufel

Angelika

32

Turski

Jakub

33

Wilińska-Zelek

Anna

34

Wilk

Bartosz

35

Zarzycka

Katarzyna

Spośród nominowanych osób kapituła konkursowa wyłoni 10 laureatów, którym przyzna tytuł „Rising Star Prawnika – lidera jutra 2020”. Jury zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia podczas uroczystej gali Rising Stars, która z powodu sytuacji epidemicznej odbędzie się w formule online.

Kolejne informacje na temat Gali podamy już wkrótce.