Mec. Monika Gebel odpowiada na pytanie czy prawnicy korzystają z nowych technologii? Czy prawo nadąża za nowymi technologiami? Przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiaj prawnicy?